ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA PROJEKTU FEMALE

NÁVRAT DO PRÁCE PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE

Ako ho zvládnuť a aké sú možnosti podpory?

TREXIMA Bratislava a partneri si Vás dovoľujú pozvať
na záverečnú konferenciu projektu
Fostering Employment of Maternity Leavers (FEMALE)
Videozáznam z konferencie si môžete pozrieť:
Reportáž RTVS z konferencie si môžete pozrieť TU.

KEDY?
19. august 2021, 15:00 - 18:30

KDE?
Pistoriho palác, Štefánikova 25, 811 05 Bratislava

PROGRAM

15:00 - 15:30
Registrácia účastníkov a uvítacia káva
15:30 – 15:35
Otvorenie a privítanie účastníkov
15:35 – 15:50
Projekt FEMALE v kocke – ciele & výsledky
Jakub Žabka, TREXIMA Bratislava
15:50 – 16:05
Podpora zamestnateľnosti rodičov v Európe
Anne Kjersti Myhrene Steffenak, Innland University, Nórsko
16:05 – 16:15
E-learningová platforma FEMALE – uľahčenie návratu rodičov do sveta práce po rodičovskej dovolenke
Ildikó Hanuliaková, Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť Veľký Meder
16:15 – 16:25
Zapojenie matiek do FEMALE a skúsenosti z Maďarska
Zsuzsanna Antal, HumanProfess, Hungary
16:25 – 16:45
Výzvy a úspešné príbehy kariérneho uplatnenia po rodičovskej dovolenke
Terézia Miháliková, OZ Pracujúce mamy
16:45 – 17:00
COFFEE BREAK
17:00 – 18:25
Okrúhly stôl: Ako podporiť návrat rodičov na trh práce po rodičovskej dovolenke

Lenka Hlinková,
OZ Ženský algoritmus
Veronika Horváthová,
Inštitút finančnej politiky MF SR
Veronika Pizano,
Homo Parens, Aj Ty v IT
Martin Pakan,
VÚB Banka
Veronika Valkovičová,
Inštitút pre výskum práce a rodiny MPSVR SR

Moderátor:
Martin Martinkovič,
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
18:25 – 18:30
Záverečné slovo
Jakub Žabka, TREXIMA Bratislava
18:30
Networking / Feed forward pri čaši vína

REGISTRÁCIA

Ďakujeme! Vaša registrácia prebehla v poriadku.
Joj! Niečo sa stalo ... kontaktujte nás prosím.
TREXIMA Bratislava spol. s r.o. spravuje poskytnuté osobné údaje v súlade so zásadami stanovenými Smernicou EÚ 2016/679 (General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely ich zaradenia do databázy a na informačné účely týkajúce sa noviniek na trhu práce, ako aj informovania o zmenách a novinkách v projekte FEMALE, resp. v súvislosti s trhom práce a prípravy na povolanie. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.bude spravovať moje dobrovoľne poskytnuté osobné údaje v projekte FEMALE v súlade so zásadami stanovenými Smernicou EÚ 2016/679 (General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neposkytne tieto údaje tretím stranám. Koordinátor projektu TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.môže sprístupniť tieto údaje riadiacemu orgánu projektu Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).
email
PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29
844 07 BRATISLAVA
SLOVAKIA
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

PROJEKTOVÝ TÍM